Logística

La logística de tots els recursos materials i els recursos humans és una feina molt intensa, que sovint necesita de la centralització en un equip  professional amb el temps i l'experiència necessària.

Tenim el temps, l’experiència i l'empenta per dur la gestió del teu esdeveniment en tots els àmbits que ens demanis i ajudar-te a passar més relaxadament aquesta feina i que gaudeixis del dia. 

Anar a recollir i tornar, i emmagatzemar amb cura i detall tot el material és una feina feixuga i que necessita de molt de temps.

©2023 7Sports. Tots els drets reservats.

Search